Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 14 februari 2017

Twee onderwerpen waren deze vergadering aan de orde.

Stijgende onvrede project Majellaknoop

Er zijn grote zorgen over de toenemende verkeersdruk en het uitblijven van de stadsboulevard. Er zal een oplossing gezocht moeten worden voor de afwikkeling van het verkeer naar de A2.

De Cartesiusdriehoek gaat ontwikkeld worden maar dat mag niet de verkeersambitie teniet doen: extra verkeersdruk moet vermeden worden. Dat wordt nog een moeilijke puzzel voor de gemeente. Ook de wijkraad hecht aan autoluw als uitgangspunt.

Er zijn dus meeer maatregelen nodig zijn om de beoogde doelen te bereiken: de aanleg van de stadsboulevard, en tegelijkertijd ook een oplossing voor de verkeersproblemen op de Cartesiusweg (gerelateerd aan de afwikkeling van het verkeer naar de A2). Er is contact gelegd met de Verkeersgroep Pijlsweerd, om de handen ineen te slaan, omdat alle maatregelen overal effect hebben en op elkaar aanhaken. Beide partijen zullen bij de gemeente hameren op integraal beleid.

Horeca in West

Ambtenaren werken momenteel aan een nieuw horecakader voor West. Horeca heeft grote invloed op een wijk. Aan de ene kant brengt het levendigheid en gezelligheid, maar aan de andere kant brengt het ook overlast voor omwonenden. Variatie in het aanbod is van belang, en ook kwaliteit. De gemeente moet omgevingsfactoren laten meewegen en zeer zeker ook de belangen van de bewoners. In een gesprek met de betreffende ambtenaren zal de wijkraad dat laatste nog eens extra benadrukken.