Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 15 november 2016

Opgroeien in West

Op de vergadering van 16 november werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de wijkraadpleging “Opgroeien in West”.

Bureau Labyrinth was door de wijkraad gevraagd om onderzoek te doen naar de jeugd in de wijk.

Zij hebben gesproken met jeugd, ouders en organisaties in vier wijken: Complex 507, Halve Maan, Spinozaplantsoen en Verdomhoekje.

Wat opviel was dat in vrijwel alle gesprekken de thema's onderwijs en arbeidsmarkt aan bod kwamen, in de vorm van stageplekken/discriminatie. Dat is een belangrijk probleem in deze wijk want het ontmoedigt jongeren om zichzelf vooruit te werken.

Specifiek voor West is de drugsoverlast, met name in de Kanaalstraat. Daarnaast is een veel-voorkomend probleem de echtscheidingen in deze wijk, in alle lagen van de bevolking, en schulden bij ouders waardoor kinderen minder kansen krijgen.

Ging het over de voorzieningen in West, dan werd vaak naar voren gebracht dat er zorgen zijn vanwege de bezuinigingen van de afgelopen jaren: hierdoor hebben organisaties het gevoel dat zij de grip op de jeugd in West aan het verliezen zijn en dat de sociale controle aan het verdwijnen is.

Veel moeders zijn ongerust over hun kinderen: ze zijn bang dat ze in de Kanaalstraat bij het verkeerde gezelschap blijven hangen. Taalontwikkeling en hulp bij huiswerk zijn belangrijk om hen een toekomstperspectief te geven, waardoor ze zich op andere zaken richten.

Het opbouwen van sociale cohesie is erg belangrijk maar zonder ruimte, zonder geld, is dat erg moeilijk. Wishing Well West en Spinoza Presenteert doen veel goeds in de wijk maar zijn voortdurend op zoek naar een manier om dat te bekostigen. Zij deden in de vergadering een dringende oproep op de gemeente om op zoek te gaan naar structurele inbedding, zodat zij hun werk – dat zij veelal onbetaald doen – ook in de toekomst kunnen blijven doen.