Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 12 maart 2019

Bij de wijkraadvergadering van 12 maart was wijkwethouder Lot van Hooijdonk aanwezig. Zij is ook wethouder Verkeer, en dat onderwerp is ruimschoots aan bod geweest. De snelle groei van de stad vraagt om een aanpassing van het (auto)verkeer, maar dat is een vrij complex probleem:
winkels moeten bevoorraad worden (het liefst duurzaam), het OV-netwerk moet in orde zijn, en uiteraard moeten wijkbewoners zelf nog wel bij hun woning kunnen komen. Er zijn ervaringen en ideeën uitgewisseld.

Een ander onderwerp dat aan de orde kwam is de vernieuwing van de participatie. De gemeente heeft voorstellen gelanceerd om de participatie van burgers in het gemeentelijk beleid te vernieuwen, in de hoop dat er een betere afspiegeling komt van de wijkbewoners.

Tot slot is de criminaliteit in de wijk aan de orde geweest, met name in Kop van Lombok. De wijkraad maakt zich daar hevig zorgen over en heeft die zorgen bij de wethouder neergelegd.

De volgende vergadering wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Ongetwijfeld zal ook de beschieting in de tram op het 24 Oktoberplein op maandag 18 maart, wat hard aangekomen is in de stad en in de wijken West en Zuidwest, ter tafel komen.
De wijkraad vergadert elke 2 e dinsdag van de maand.
De volgende wijkraadvergadering is op 9 april 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa;
geïnteresseerden zijn van harte welkom!