kunstwerk op Moskeeplein

Betreft: kunstwerk op Moskeeplein.

Utrecht, 21 juni 2013

Geacht college,

De Kop van Lombok krijgt een mooi plein, dat een kunstwerk verdient, maar geen fietsparkeer-ellende zoals nu dreigt te ontstaan. De Wijkraad West heeft kennisgenomen van het plan "Kunstwerk voor Lombok" op het in aanbouw zijnde Moskeeplein. We stellen vast dat er onvoldoende draagvlak is voor een kunstwerk dat een nieuw plein direct na gereedkomen in zijn geheel opvult met één grote boom en 35 palen met ruim 70 borden. Los van de artistieke waarde en inhoud van het kunstwerk betekent de plaatsing van een dergelijke boom en palen het verlies van de vele functies waarvoor een plein kan dienen. De palen nodigen hoe dan ook uit tot het stallen van fietsen en dat zal een vrije aanblik op het plein en overzicht vanaf het plein verstoren en ontnemen.
Het is volgens de Wijkraad een eenzijdige, overhaaste en te ingrijpende ingreep waarbij gebruikers en bewoners de mogelijkheid van het ervaren van het nieuwe plein totaal wordt ontnomen. In een wijk waar al heel veel verkeerborden een onrustige aanblik geven en in een gebied waar al een fors fietsparkeerprobleem is, zal juist dit kunstwerk de kwaliteit van de ruimte eerder verpesten dan verrijken.

Activiteiten die voor bewoners en direct omwonenden zouden kunnen worden georganiseerd
zullen veel minder kunnen worden ontwikkeld dan waar op was gehoopt en gedacht bij ontwikkeling van de plannen. Het relatief kleine Moskeeplein vraagt meer om een helder gebruikersbeleid, leegte en eenvoud, zodat er naast rust en overzicht ook mogelijkheden zijn voor ontmoeting en kleine evenementen. Verplaatsbare plantenbakken met bomen of bomen op een andere plaats hebben de voorkeur op vaste objecten of het mogelijk plaatsen van één gigantisch grote boom.

Op zondag 7 juli aanstaande wordt een Kunstpicknick georganiseerd waarbij kunstenaar Hector Zamora zal vertellen over zijn plannen met het plein. De 150 gasten wordt gevraagd om woorden te bedenken die op de (met de wind meedraaiende) borden zullen worden gedrukt.
Ondanks deze aansprekende vorm waarop het kunstwerk tot stand kan komen, is het voor Wijkraad West echt onbegrijpelijk dat de adviezen vanuit de klankbordgroep en de direct betrokkenen zoals de ULU Moskee volledig bij de selectie van het kunstwerk zijn en worden genegeerd.

Daarom adviseert Wijkraad West om het Moskeeplein op een andere manier, en mogelijk later, met een passend kunstwerk te versterken. Gebruik de tijd om met bewoners en gebruikers (omwonenden) een goede afgewogen keuze te maken.

Met vriendelijke groet,
namens Wijkraad West,

Fred Dekkers (voorzitter) Jaap Visser (secretaris)

cc: gemeenteraad
Wijkbureau West