Advies behoud hoge bomen Leeuwesteyn

Gezamenlijk advies van de Wijkraad Leidsche Rijn en Wijkraad West:

Advies: Pas minimaal 75% van de huidige hoge bomen stedenbouwkundig Plan Leeuwesteijn & LR Centrum Oost in

Geacht College,

In vervolg op ons advies van 3 januari 2013 (stadsbos Leeuwensteijn), dienen wij nu een nieuw advies in. Ons advies luidt:

Om zoveel mogelijk (minimaal 75%) van de huidige bomen aan het Amsterdam Rijn Kanaal te integreren in het nog te maken Stedenbouwkundig

1) Plan c.q. te kijken hoe het hoogteprofiel zodanig aan te passen is dat de huidige bomen kunnen blijven staan.

2) In overleg met het Natuur & Milieu Platform Leidsche Rijn te bespreken over de Flora & Fauna van dit gebied. En te bespreken hoe het optimale te bereiken is.

In het advies van 3 januari 2013 vroegen wij reeds:

"Om op het moment dat Leeuwesteyn Noord toch ontwikkeld moet worden, er dan rekening met te houden met de huidige grote bomen aan het Amsterdam Rijn Kanaal. En deze in de plannen in te passen. Het liefst natuurlijk allemaal."

Voorlopig hebben we begrepen dat er een circa 30 meter brede zone komt van waterkant tot aan de eerste voorgevels huizen in Leeuwensteijn. Maar ons is niet duidelijk of, en hoeveel ,van de huidige bomen er ingepast zullen  worden. Graag willen bovenstaande daarom nogmaals met klem verzoeken. Gebleken is te vaak dat er in stedenbouwkundige plannen in Leidsche Rijn eerst alles uitgegumd wordt om dan op een blanco tekenvel alles opnieuw te gaan tekenen inclusief de bomen. Echter de eerste tientallen jaren zijn het dan dunne boompjes i.p.v. de huidige volwassen bomen.

Tevens willen wij ook meteen een advies indienen:

3) Om de huidige hoge bomen in LR Centrum Oost (Bioscoop, Roodnoot , Skeave Huse) zoveel mogelijk (ook weer 75%) in te passen in het stedenbouwkundig plan aldaar.

De huidige bomen hebben niet alleen een fantastisch visueel aspect voor bewoners van beide zijde van het ARK, maar ook voor bezoekers van het Willem Alexanderpark en het toekomstige Berlijnplein. Tevens zijn het fantastische windbrekers voor beide gebieden. Maar net zo belangrijk zijn de bewoners en gebruikers van de bomen de diverse vogelsoorten en vleermuizen).

Uit de drukbezochte wijkraad avond in April met Thema Groen bleek hoeveel bewoners het belangrijk vinden om in hun woonomgeving diverse, hoge en oudere bomen te hebben staan i.p.v. keurige eenvormige rijen kleine boompjes. Oude, hoge bomen geven een enorm warm en geborgen gevoel aan onze leefomgeving.

We willen u er op wijzen dat we gezien het belang van dit advies en het reeds ingang gezette proces bij het Projectbureau LR / Bureau 19 we graag binnen 6 weken reactie willen hebben op al onze 3 onderdelen van het advies.

Evalien van 't Veen
Secretaris Wijkraad Leidsche Rijn
Namens Wijkraad Leidsche Rijn

Fred Dekkers
Voorzitter Wijkraad West
Namens Wijkraad West

pdfDownload advies in PDF formaat