Jaap Visser

Jaap Visser (1955) kwam van Den Haag in het Utrechtse als middelbare scholier omdat zijn vader een baan kreeg als docent Pedagogiek aan de Rehoboth Kweekschool aan de Koningsbergerstraat.

jaap

Jaap Visser: " Na wat omzwervingen door Utrecht en omgeving woon ik nu al weer vanaf midden jaren zeventig in Lombok. Als je in die tijd vertelde dat je in Lombok ging wonen, keek iedereen je meewarig aan alsof je zielig was. Lombok was toen het afvalputje van de stad. En dat is echt helemaal anders nu. Makelaars prijzen huizen hier altijd aan met 'te koop een huis in de gezellige wijk Lombok'. Ik was vroeger actief in de landelijke politiek en wilde hier meer doen aan activiteiten in de wijk. Mijn buurman zat in de Wijkraad West en zo kwam ik in contact en ging meedoen. Na één jaar werd er gevraagd of ik secretaris wilde worden en dat ben ik nu. Van huis uit ben ik opbouwwerker dus waar wat te doen is, kun je me voor interesseren. Ik voel me een soort oliemannetje van de Wijkraad. Ik probeer er voor te zorgen dat het loopt, het geld klopt en dat iedereen op tijd geïnformeerd is. Want als lid van de Wijkraad krijg je heel veel informatie. Door de uitbreiding van de stad is Lombok het geografische midden van de stad geworden en dat levert natuurlijk heel veel planologische keuzen op. Het is boeiend om te zien wat de afwegingen van de gemeente zijn bij dit soort beslissingen maar heb wel door dat er een eigen dynamiek is. Als Wijkraad denk je mee met de bewoners. Dat is niet alleen hier zo maar natuurlijk overal. Wel volg ik heel nauwlettend wat er met onze adviezen wordt gedaan want het moet wel nuttig blijven. We hebben een vaste medewerker van Wijkbureau West bij onze vergaderingen en twee keer per jaar komt de verantwoordelijke wijkwethouder langs. Ondanks de smalle marges die er zijn, is het goed te ervaren dat de gemeente belang hecht aan onze mening. Goed is om bijvoorbeeld te merken dat ons voorstel niet meer toe te staan woningen in Lombok kadastraal te splitsen een voorbeeld was voor andere wijken in de stad. Ik ben erg blij met onze actieve club Wijkraadleden waardoor we een zinvolle bijdrage aan West kunnen blijven leveren."

Tekst en foto; Walter van Tiel