Leendert Goris

Leendert Goris past 4 dagen per week op zijn 4 kleinkinderen en is als gepensioneerd buschauffeur van GVU erg betrokken bij West waar hij als kleuter aan de Abel Tasmanstraat kwam wonen. Hij verhuisde naar de Surinamestraat en woont nu in de Niasstraat met een geweldig uitzicht over 'zijn' wijk.

leendert

Leendert Goris: Leendert : "Als autobusbestuurder reed ik jaren op lijn 6 van Hoograven naar Zuilen en terug. Echt leuke buurten met oprechte mensen. Later kwam ik in de personeelsvertegenwoordiging, het vakbondswerk en werd ik kaderlid van ABVA KABO om op te komen voor de werknemers van GVU bij het privatiseringsproces van het busvervoer. Ik voel me betrokken en wil graag mijn steentje bijdragen want als er niemand wat doet, gebeurt er ook niks. Door een artikel in de krant las ik dat de Wijkraad West openbare vergaderingen hield en ik ben een paar keer gaan luisteren. Voorzitter Fred Dekkers gaf me toen de ruimte om ook mijn mening te laten horen. Natuurlijk vind ik ergens wat van en zo ben ik er ingerold want er speelt nogal wat in West, bijvoorbeeld met het verkeer. De wijk krijgt door het weghalen van de aansluiting op de A2 bij de gele brug nogal veel verkeer te verwerken. Ook het weghalen van de bus op de Kanaalstraat is zo'n zorgenpunt. Er is fijnmazig vervoer voor teruggekomen maar die brengt mensen naar het Kanaleneiland en daar is weinig behoefte aan. Een goede verbinding voor met name ouderen naar het centrum is veel meer nodig. Als Wijkraad kunnen wij gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het Bestuur Regio Utrecht. Gemeenteraad en Wethouders hebben een deel van hun bevoegdheden overgegeven aan dat, niet gekozen, bureaucratische orgaan dat andere belangen lijkt te hebben dan de burgers van de stad. Toch blijven het College en de Gemeenteraad verantwoordelijk voor toezicht en handhaving, het gevoel van veiligheid, leefbaarheid en welzijn ook in West. We zijn kritisch over het handhaven van afspraken over het verbod woningen te splitsen of om te zetten in Lombok, afzetten van de oevers door woonbootbewoners die de oevers claimen en de overlast van 'wees- en zwerffietsen'. Het blijft een kwestie van keuzen maken en dan vind ík parkeerbonnen iets minder belangrijk. Onze aandacht gaat speciaal uit naar de gevolgen van de bezuinigingen op welzijn en het buurtwerk. Direct zichtbaar is al de openstelling van de speelplaats Bankaplein en het beheer Hertenweide Oog in Al. Ook kunnen we de tweedeling van de wijk proberen te beperken. Samen maak je een wijk en solidariteit kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, waarom heeft de één alles en de ander niks? Of hoe buurtgenoten veel beter met elkaar om zouden kunnen gaan, zijn ook zaken waar ik me in de Wijkraad voor in wil zetten."

Tekst en foto; Walter van Tiel