Wijkraadpleging

Sommige inwoners praten en denken graag vaak mee, andere inwoners geven liever af en toe hun mening. Door middel van een wijkraadpleging wordt getracht om zoveel mogelijk inwoners en in de wijk gevestigde belanghebbenden te betrekken om te peilen welke zaken spelen in de wijk en wat men belangrijk vindt.

Voor het college van burgemeester en wethouders is de wijkraadpleging een instrument om te luisteren naar signalen, idee├źn en wensen van inwoners. Deze input kan dan omgezet worden in concrete activiteiten waaraan samen gewerkt wordt.
het op een representatieve wijze horen van de inwoners en de in de wijk gevestigde belanghebbenden.