Wijkraad

Sinds 2002 hebben de tien wijken in Utrecht ieder hun eigen wijkraad. De gemeenteraad heeft de wijkraden aangesteld als adviesorganen van het college van B&W om zo bewoners en ondernemers te betrekken bij beleidsplannen en projecten in hun wijk. De wijkraad kan in een vroeg stadium meedenken met de gemeente en adviezen geven.

Er is een intensieve relatie tussen, de wijkraad, het gemeentelijk bestuur en de ambtelijke organisatie. De wijkraad opereert hierin wel geheel zelfstandig en onafhankelijk. De agenda - en dus de zaken waar men zich mee bemoeit - wordt zelf bepaald. De ontwikkeling van de wijk staat in de onderwerpkeuze centraal.

Naar het college van B&W brengt de wijkraad advies uit over het wijkprogramma en de criteria voor de besteding van het leefbaarheidsbudget.
De adviezen van de wijkraad worden serieus genomen. Als het college wil afwijken van een advies van de wijkraad, legt zij haar argumenten aan de wijkraad uit. Het college wil dat adviezen van wijkraden zichtbaar van invloed zijn op het gemeentelijk beleid.

De basis voor legitimiteit van de wijkraad ligt in de met regelmaat gehouden peilingen bij inwoners van de wijk: de wijkraadpleging.