2012: Wijkraadpleging West Groen

“Wat vindt u belangrijk in uw wijk?”

“Wat wilt u doen om dit te realiseren?”

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk. Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden of een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In 2012 was GROEN het thema van de meest recente wijkraadpleging.

Zie ook: www.wijkraadplegingwestgroen.info