Wijkraadpleging 2001

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Wijkpeiling 2001 Problemen en kansen, wie doet wat?

Tijdens de eerste wijkpeiling op 2 oktober 2001 is er in werkgroepen geïnventariseerd wat de bewoners als kansen en problemen ervaren voor een buurt of de totale wijk.

 

Welke problemen zien de bewoners voor West? Welk beleid voert de gemeente op deze onderwerpen? Wat doen bewoners zelf? Welke kansen moet de Gemeente oppakken?

 

Download hier het worddocument: Lijst kansen en problemen Wijkpeiling