Jongeren raadpleging 2002

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Wijkraadpleging onder jongeren

Dinsdagavond 25 maart 2003 gingen 9 jongeren onder gespreksleiding van Stichting Alexander in gesprek met Wijkraad West over de buurt.

 

Tijdens de bijeenkomst komt aan bod welke knelpunten jongeren zien bij het gebruik van hun hangplek, hoe zij klachten van overlast beoordelen en welke oplossingen zij hiervoor zien. Tot slot vertellen de jongeren tot welke inzet zij zelf bereid zijn om oplossingen mede mogelijk te maken.

Concept wijkraadpleging "Allemaal samen in één buurt" (pdf)

 

Stichting Alexander heeft het onderzoek samen met het Jongerenwerk West uitgevoerd. Drie groepen jongeren zijn op hun eigen plek benaderd: jongeren van het Herderplein (niet aanwezig), de Händelsstraat en het Majellapark.

 

Jongeren vragen begrip van buurtbewoners voor jongeren: "Dat ze snappen dat we ook buiten willen zijn en 'normaal' met ons praten". Jongeren kunnen zich voorstellen dat bepaalde ouderen angstgevoelens hebben voor hen, een anonieme groep. Maar dat is volgens de jongeren niet nodig. "We doen niets".

 

Met de jongeren van de Händelsstraat zijn gesprekken bezig over een JOP (Jongerenontmoetingsplek). "Het duurt allemaal zo lang." Voor een JOP moet een bouwvergunning worden aangevraagd en een procedure vanwege het bestemmingsplan doorlopen worden.

 

Hoe beoordelen jongeren de klachten van overlast? "Wij geven misschien wel eens overlast maar dat is vaak het enige dat buurtbewoners zien. Soms verzinnen ze ook gewoon dingen. Ze zien niet de goede dingen. Wij komen vooral op straat om elkaar te ontmoeten. Even relaxen, even kletsen, je vrienden zien. Iedereen is gewoon zichzelf."

 

De Groep Majellapark bestaat uit jongens tussen de 12 en 16 jaar. Ze komen hier bijna elke dag om te voetballen. De jongens zijn best tevreden over de voetbalkooi. Die gebruiken ze het meest. Ze voetballen eigenlijk nooit op het veld want daar ligt geen gras. Wel modder soms.

 

Een jongen heeft als idee om op het veld lijnen te zetten voor het voetbal "om ruzie te voorkomen". Ben Verkroost van wijkbureau West geeft aan dat dit samen met de jongens geregeld kan worden. Jongeren van de Händelsstraat noemen de behoefte aan extra activiteiten als taiboxen, fitnessen, en voetbal.

 

Conclusie van de raadpleging was onder andere dat bewoners en jongeren 'normaal' met elkaar moeten blijven communiceren. En gaat het om jongeren? Vraag hen dan zelf om advies.

 

De voorlopige resultaten van de jongerenraadpleging zijn na te lezen: Resultaten jongerenraadpleging (pdf bestand)