Tiener raadpleging 2002

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Wijkraadpleging onder tieners

Vrijdagmiddag 14 februari 2003 presenteerden 16 kinderen van 4 verschillende scholen uit West in het dienstencentrum, Pieter Bothstraat 35 wat zij vinden van de voorzieningen in de wijk.

Zie ook: Resultaten tienerraadpleging "Dat er wat gebeurt voor kinderen!" (pdf)

Stichting Alexander heeft het onderzoek samen met de tieners uitgevoerd. Met een lespakket dat op vier scholen is uitgevoerd is achterhaald in hoeverre de voorzieningen in Utrecht-West aansluiten bij de wensen en behoeften van tieners tussen 9 en 12 jaar in de wijk. Kitty Jurrius en Brecht Haage vertellen over de aanpak.

 

Voetballen en andere sporten zijn in verenigingsverband onder tieners het meest populair. Tv-kijken, computeren en buiten spelen doen tieners buiten clubverband. Opvallend is het verschil tussen Lombok en Oog in Al: in Lombok zitten veel minder tieners bij verenigingen.

Waarom zit je niet bij een vereniging? Benito geeft aarzelend antwoord "Ik kom altijd te laat." Als je bij een vereniging zit, moet je van alles. Bij het beoordelen van voorzieningen kijken tieners of het leuk is, veilig, schoon en opgeruimd en toegankelijk is. Leuk varieert per tiener; over het algemeen is iets leuk als er veel afwisseling is en je iets mag doen in plaats van alleen kijken.

De tieners hebben collages gemaakt. Op de posters zijn foto's geplakt met teksten over dingen die negatief zijn: hondenpoep bij een speelplek bijvoorbeeld. Er hangt ook een foto bij van iemand met een gele jas aan die aan het opruimen is. Dat wordt gewaardeerd.

Westside is een jongerencentrum voor jongeren die wat ouder zijn dan deze tieners. "Westside staat zeker ook in Lombok" roepen Guus en Ruben "alles staat in Lombok."

Zij hebben zelf een idee om een jongerencafé te starten in de oude Cereolfabriek.Het idee is ook uitgewerkt op twee tekeningen.

 

 

 

Je kunt biljarten, met elkaar praten, leuke liedjes zingen, breakdancen en salsa dansen, tekenen en schilderen, voor meisjes en jongens. Ook laserquesten....

wat is dat eigenlijk?

Na de presentatie stellen de tieners vragen aan de wijkraad. "Wat vindt de wijkraad belangrijker?" Ditter Blom is blij met de uitleg over het kindercafé. Het wil nog niet zeggen dat die er komt. Dat leidt tot boegeroep.

Waarom is alles altijd in Lombok vragen de tieners uit Lombok zich af. Wie kan dat uitleggen.

Berry Verschoof licht toe wat vanuit het verleden daar de gedachten over waren. "In Lombok zijn er over het algemeen kleine tuinen, vandaar dat besloten is in het verleden in Lombok voorzieningen aan te leggen.

Het wijkbureau wil al jaren ook in Oog in Al voorzieningen treffen voor tieners. "Bewoners van Oog in Al willen wel voorzieningen. Ze zeggen: prima, maar niet voor mijn deur..." "Dat klopt", beamen aanwezigen. "In Lombok gaan dit soort dingen veel sneller en makkelijker," verzucht Verschoof.

De resultaten van de tienerraadpleging zijn na te lezen:

Resultaten tienerraadpleging (pdf bestand)

Christien Bok bedankt de tieners voor hun komst. De wijkraad gaat ermee aan de slag en zal de tieners informeren wat de wijkraad ermee kan doen en wat gerealiseerd kan worden.