2010: Winkels en Horeca in Utrecht-West

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

Hier vind u allereerst de actieve wijkraadpleging over winkels en horeca in Utrecht-West. In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

Overhandiging publieksversie verslag "winkels en horeca in Utrecht West"

Op 2 maart overhandigde Fred Dekkers (voorzitter wijkraad West) aan Mirjam de Rijk (wijkwethouder en wethouder economische zaken) de publieksversie van het verslag van de wijkraadpleging winkels en horeca in Utrecht West. Zie ook:

 

 

 

 

 


Labyrinth Onderzoek

In 2010 voerde de Wijkraad West in samenwerking met Labyrinth Onderzoek & Advies een wijkraadpleging uit met als hoofdvraag: ‘welke winkels en horeca zijn waar gewenst in Utrecht West?’ zie Flyer wijkraadpleging.

Winkels en horeca zijn erg belangrijk voor Utrecht West. Het winkelgebied Lombok heeft een heel eigen karakter en de ontwikkeling van de Kop van Lombok en het lombokplein biedt unieke kansen. Rond het Groeneweg-Middenterrein en de Händelstraat zijn belangrijke ontwikkelingen gaande en aan de Laan van Nieuw-Guinea en het Herderplein speelt de discussie over het vitaal houden van het winkelgebied. We hopen daarom van harte dat u de vragenlijst wilt invullen, uw ideeën en wensen tellen mee! U kunt zelf kiezen over welke (toekomstige) deelgebieden u uw mening wilt geven, u hoeft dus geen overbodige vragen in te vullen. www.winkelsinwest.nl

Zie ook de Nieuwsbrief wijkraadpleging winkels en horeca - mei

 


Nieuwsbrief wijkraadpleging winkels en horeca - april


Wijkraad West organiseert focusbijeenkomst over winkels en horeca in Utrecht West

 

De Wijkraad West organiseert samen met Labyrinth Onderzoek & Advies op dinsdag 23 maart 2010 van 19.30 uur tot 21.30 in het gebouw van Portes, Malakkastraat 6 een focusbijeenkomst over winkels en horeca in Utrecht West.
Tijdens deze bijeenkomst wil de Wijkraad West met ondernemers, bewonersgroepen en beleidsmedewerkers van de gemeente in gesprek gaan over wenselijke toekomstbeelden en vragen als:
  • Kanaalstraat/Damstraat
  • Welke soorten winkels en horeca versterken dit winkelgebied? Hoe kunnen we de verkeerdruk en parkeeroverlast verminderen? (éénrichtingsverkeer, venstertijden laden/lossen?) Is een dagmarkt interessant en haalbaar?
  • Kop van Lombok / toekomstig Lombokplein langs de bevaarbare Leidsche Rijn
  • Welke soort winkels versterken het eigen karakter van Utrecht West? Welke andere activiteiten en voorzieningen op rond het Lombokplein (boerenmarkt, kunstmarkt, culturele zondag, cultuurhuis) kunnen dit versterken?
  • Winkels/horeca in de subcentra van Utrecht West (Groeneweg Midden, Händelstraat, Schepenbuurt)
  • Zijn winkels met een buurtoverstijgende functie hier gewenst?
Met deze bijeenkomst start de wijkraadpleging over winkels en horeca in utrecht west die de wijkraad West in 2010 organiseert.
Zie ook de uinodiging in PDF