2009: Verkeer en luchtkwaliteit

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Grote ongerustheid onder bewoners over gevolgen slechte luchtkwaliteit op de gezondheid.

De wijkraad West organiseerde woensdag 6 mei 2009 vanaf 20.00 uur een bewonersavond over verkeer en luchtkwaliteit. De bewonersavond vond plaats in het gebouw van de Hogeschool Domstad aan de Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.

Download hier:

 

De wijkraad West organiseerde deze bewonersavond naar aanleiding van de wijk-raadpleging over verkeer en luchtkwaliteit, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth.

 

ir. P. Rombout over fijnstof

Onderzoeksbureau Labyrinth gaf op deze avond een toelichting op de resultaten van het onderzoek. Vervolgens kregen de aanwezigen de mogelijkheid om bij te dragen aan de discussie.

Bewoners in discussie

Het programma:

  • 20.00 uur: opening door Pieter Smit, voorzitter Wijkraad West
  • 20.10 uur: inleiding ir. Peter Rombout, toxicoloog
  • 20.25 uur: resultaten wijk-raadpleging door Onderzoeksbureau Labyrinth
  • 20.50 uur: discussie in subgroepen
  • 21.30 uur: plenaire terugkoppeling
  • 21.50 uur: conclusies

 

Eind 2008/begin 2009 heeft Onderzoeksbureau Labyrinth in opdracht van de wijkraad West een wijk-raadpleging uitgevoerd naar verkeer en luchtkwaliteit in de wijk West. In hoeverre ervaren bewoners overlast en wat voor overlast betreft dit precies? Alle 14.848 huishoudens in de wijk hebben eind 2008 een flyer in de bus gekregen met een oproep om deel te nemen aan een enquête. De oproep leverde 1400 respondenten op.

Uit het onderzoek blijkt dat 87 % van de bewoners van Utrecht-West overlast ervaart van verkeer en 79 % overlast van luchtvervuiling. Daarenboven is er grote ongerustheid over de gevolgen die de slechte luchtkwaliteit heeft voor de gezondheid.

Verder blijkt uit het onderzoek dat ruim een derde van de bewoners minder zou willen autorijden om overlast te verminderen. Tijdens de bewonersavond zal in discussies worden gezocht naar een stimulans om dit te realiseren.

Presentatie met ideëen over fijnstofvermindering

De wijkraad West

De wijkraad West is een onafhankelijk gebiedsgericht adviesorgaan, dat zowel gevraagd als ongevraagd het College van B&W adviseert inzake de subwijken in de wijk West. De Wijkraad West zal haar officiële advisering over verkeer en luchtkwaliteit na 6 mei opstellen. De bijdragen van de aanwezigen bij de presentatie op 6 mei zullen deel uitmaken van de advisering.

Zie ook RTV Utrecht: Utrecht-West wil terugkeer afslag Oog in Al