2008: Inspraak van bewoners bij complexe bouwprojecten in Utrecht-West

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Rapport verschenen

Het rapport 'Inspraak van bewoners bij complexe bouwprojecten in de Utrechtse wijk West' is verschenen.

Zie rapportage in pdf

 


 

Participatie van bewonersgroepen bij bouwprojecten in West

Labyrinth heeft de participatie en beinvloedingsprocessen van bewonersgroepen voor de wijkraad West in Kaart gebracht.

West is een wijk waar veel gebeurt. De Kop van Lombok en het Cereol terrein zijn twee bekende voorbeelden. In deze dichtbebouwde wijk hebben projecten altijd een grote impact op de wijkbewoners. Hoe gaan deze bewonersgroepen daar mee om? Hoe is het gesteld met de participatie van wijkbewoners? Hoe proberen zij de vaak ingewikkelde besluitvormingsprocessen te beinvloeden, en heeft dit zin? Wat zijn de succes en faalfactoren? Dit zijn onderwerpen die Labyrinth voor en samen met de wijkraad bij dit project in kaart brengt. Het onderzoek belicht zowel de kant van de bewoners, als de kant van de gemeente en de kant van de marktpartijen (projectontwikkelaars).

 


 

Slotdebat op woensdagavond 30 januari

Op woensdagavond 30 januari wordt er door de wijkraad west en Labyrinth een slotdebat over dit onderzoek georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met het bezoek van de gemeenteraad aan West.

onderwerp: Slotdebat wijkraadpleging West 2007: bewonersparticipatie in de praktijk

Tijd : 19.30 uur.

Plaats : Atrium J.P.Coenhof.

Verdere informatie volgt half januari.

zie ookwww.wijkraadplegingwest.nl/

 


 

Sfeerverslag Slotdebat Wijkraad 30 januari 2008

Onder het publiek waren bewoners, gemeenteraadsleden en twee wethouders em daarnaast veel ambtenaren en wijkraadsleden uit andere wijken.

West is een wijk waar veel gebeurt. De Kop van Lombok en het Cereol terrein zijn twee bekende voorbeelden. In deze dichtbebouwde wijk hebben projecten altijd een grote impact op de wijkbewoners. Hoe gaan deze bewonersgroepen daar mee om? Hoe is het gesteld met de participatie van wijkbewoners? Hoe proberen zij de vaak ingewikkelde besluitvormingsprocessen te beinvloeden, en heeft dit zin? Wat zijn de succes en faalfactoren? Dit zijn onderwerpen die Labyrinth voor en samen met de wijkraad bij dit project in kaart brengt. Het onderzoek belicht zowel de kant van de bewoners, als de kant van de gemeente en de kant van de marktpartijen (projectontwikkelaars).

Bekijk de presentatie (powerpoint)

Na een toelichting op het resultaat van het onderzoek werd er stevig gediscussieerd in groepen.

Download verslag van de avond (word)