2007: wijkraadpleging Groenewegterrein

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk.

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Inspirerende wijkraadpleging Groenewegterrein

Het leek net een gezellige buurthuisavond op 21 maart 2007 in Dienstencentrum West. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomd met koffie en thee en chocolade koekjes. Met op de achtergrond wat relaxte lounge muziek werd door de wijkbuurtbewoners in ontspannen sfeer alvast wat over en weer gesproken over het Groenewegterrein en Lombok.

 

Nadat circa 50 wijkbuurtbewoners zich hadden verzameld, werd door de Wijkraad West en de Actiegroep Klein en Fijn Groenewegterrein de aftrap gegeven van deze avond die, zoals later zou blijken,  inspirerend en verhelderend zou worden.

 

Hans van Heel (stedebouwkundige) sneed de onderwerpen groen, verkeer, winkels en wonen aan door deze thema’s in relatie te brengen met de uitgangspunten die de Gemeente Utrecht reeds al in 1994 al voor zichzelf heeft gesteld. De interactieve manier waarop Hans van Heel deze thema’s en uitgangspunten aansneed, maakte inzichtelijk hoe ver het huidige plan voor het Groenewegterrein verwijderd is van wat deze wijk en haar bewoners zo hard nodig hebben.

 

In de stemrondes kon per thema gestemd worden over de omvang van groen, verkeer, winkels en wonen. De stemrondes brachten een levendigheid met zich mee doordat er gestemd moest worden met gekleurde stickers die door ieder apart op het stembord kon worden geplakt. Iedereen kon daarop ook zijn of haar hartenkreet kwijt. Geen flat in mijn wijk!, Meer verkeer is meer fijnstof, meer groen en geen winkels waren veel gehoorde hartenkreten.

 

Tot slot kon iedereen zijn of haar wensen zichtbaar maken door groene en rode stickers te plakker op groot aantal opgehangen foto’s van woonomgevingen, waarin bovenstaande thema’s weer terug kwamen. Ook hieruit kwam een duidelijk beeld naar voren, namelijk die van “small”.

 

Na enkele woorden van dank aan Hans van Heel en Patrice Dijkman (Klein en fijn Groenewegterreinen) en een korte toelichting op wat er met deze verkregen informatie zal worden gedaan wordt de Wijkraadpleging na een inspirerend en plezierig samenzijn afgesloten.

 

01-06-07 Rapport wijkraadpleging Groenewegterrein

21-03-07 Uitnodiging Wijkraadpleging over Groeneweg