2005: Bibliotheek Lombok en meer

De wijkraadpleging is een instrument van de wijkraad om te kijken wat er leeft in de wijk::

Dat kan door enquêtes af te nemen, theater te organiseren, gesprekjes op straat te houden, een wijkschouw te organiseren. De vorm is afhankelijk van de vraag aan de wijk en werkwijze die het beste bij de wijk past. De wijk wordt op tijd en duidelijk geïnformeerd over de wijkraadpleging.

In de zijbalk vindt u een overzicht van de voorgaande wijkraadplegingen.

 

Opzet wijkraadpleging 2005: Drie korte gerichte enquetes

 

1. Bibliotheek Lombok

Doel: mening peilen onder de bewoners en de zes basisscholen in Lombok om zo zicht te krijgen op de impact op Lombok van het verdwijnen van de bibliotheek.

Mogelijke vragen:

Maakt u of een van uw gezinsleden gebruik van de bibliotheek Lombok.

Zo ja, hoe vaak.

Voor welke zaken (boeken lenen, internet, xxxx).

Is het de enige bibliotheek die u bezoekt.

Zult u de bibliotheek missen?

Zou u het een probleem vinden als u voor de bibliotheek naar het Cereolterrein zou moeten.

 

2. Vleutenseweg 420/422

In een deel van het pand zit Aspelin: kinderdagverblijf 0-4 jaar en naschoolse en buitenschoolse opvang 4-8 jaar. De gemeente wil het pand verkopen aan een projectontwikkelaar. Wijkraad pleit voor een sociaal-culturele bestemming van het pand.

Doel: mening peilen van buurtbewoners en betrokkenen over de bestemming van het pand Vleutenseweg 420/422.

Enquete zou vooraf gegaan kunnen worden door een onafhankelijk onderzoek naar de bestemmingsmogelijkheden.

 

3. Samenvoegen wijkbureaus Binnenstad en West

Doel: mening peilen onder de bewoners in West om zo zicht te krijgen op de impact op de wijk van het verdwijnen van het wijkbureau.

Mogelijke vragen:

Kent u het wijkbureau?

Maakt u er wel ’s gebruik van?

Met welke vragen gaat u naar het wijkbureau?

Zou u het wijkbureau missen als het niet meer in de wijk zit?

 

Planning wijkraadpleging 2005

oktober – bespreken opzet en planning in wijkraad

november – uitvoering enquetes

december – verslaglegging en resultaten