Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 13 juni 2017

De stadsboulevard houdt de gemoederen in de wijk nogal bezig. Veel mensen maken zich ernstig zorgen over het verkeer in de wijk. De gele brug is eigenlijk een wijk-wijkverbinding geworden, en veel bewoners willen weer een rechtstreekse afslag naar de A2 zodat het verkeer snel de wijk uit kan. De wijkraad zal een advies aan de gemeente uitbrengen en daarbij refereren aan eerdere beleidsplannen, met een lagere verkeersintensiteit.

Er zijn ook nieuwe zorgen gedeeld over de Kanaalstraat/Damstraat: agressief en onbeschoft gedrag, vooral richting jonge vrouwen. Daar moet hard tegen opgetreden worden.

Ook is gesproken over het besluit van de gemeente voor herinrichting van de Cremerparkstrook, een lange strook groen die geliefd is bij veel joggers en hondenuitlaters uit de wijde omgeving. Die strook gaat verdwijnen, ondanks alle protesten. Bewoners hebben daar al acties op uitgezet. De wijkraad zal trachten dat te ondersteunen.

Positieve ontwikkelingen waren er gelukkig ook te melden: de nieuwe speeltuin die binnenkort geopend wordt in de Pieter Bothstraat (met dank aan Ben van Diest) en de kinderraadsvergadering die door Me'kaar georganiseerd is, op grond waarvan een kinderschouw door de wijk georganiseerd gaat worden.