Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 13 maart 2018

Belangrijkste thema van deze vergadering was de mogelijke uitbreiding van het aantal klaslokalen in de Cereolfabriek. Er zijn er nu 5. Om uitbreidingsplannen van de Johan de Wittschool te verwezenlijken wil men 9 klaslokalen inrichten in de directievilla. Bewoners van de Shakespearehof hebben gewezen op de problemen die daarmee gepaard gaan: de fietsersstroom op het fietspad voor de school, nu met 7.000 fietsers per dag maar dat worden er dan 15.000; kinderen die naar school gebracht worden moeten over dat fietspad oversteken naar de school; toenemend verkeer in de omliggende straten. De veiligheid komt in het geding als deze plannen doorgaan, maar ook wordt er geld verkwist aan een locatie die eigenlijk niet geschikt is, vanwege de vele bij-effecten en het te verwachten tekort op termijn. Geef ze dan een mooie nieuwe school, vinden de omwonenden, of maak gebruik van de leegstaande lokalen in Kanaleneiland (waar veel kinderen vandaan komen).

Ter vergadering is door het wijkbureau uitgelegd dat de gemeente groei van een school niet kan tegengaan. Ook kan de gemeente ouders niet dwingen om hun kind naar een school in de buurt te brengen, ze hebben vrije keuze, en vanwege de regelgeving kunnen de leegstaande lokalen in Kanaleneiland niet gebruikt worden voor de uitbreiding van de Johan de Wittschool. De gemeente is nu samen met bewoners op zoek naar goede alternatieven.

De wijkraad zal hier een advies aan wijden richting wethouder Onderwijs.

Tot slot zijn er nog andere zaken uitgewisseld die spelen in de wijk en waar wijkraadsleden een rol bij hebben, zoals de parkeerdruk in Schepenbuurt en Spinozaplantsoen, de plannen voor een hotel  op de Laan van Nieuw Guinea, en de mogelijkheid om smileys langs de weg te plaatsen om de hoge snelheden tegen te gaan.

De volgende vergadering is op dinsdag 10 april.

Hoofdthema: de Voedselbanken.