Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 12 september 2017

Een belangrijk onderwerp in de vergadering van 12 september was het feit dat enkele wijkraadsleden de wijkraad gaan verlaten, door verhuizing, of door lidmaatschap van de gemeenteraad. Ook komt er een vacature voorzitter. Er is dus nieuwe aanwas nodig! Woont u in wijk West en voelt u zich betrokken bij uw wijk, kom gerust eens een vergadering in buurthuis Rosa bijwonen om te ervaren wat het wijkraadswerk inhoudt. Welkom!

Er kwamen nog veel andere punten aan bod op 12 september.

De Visiegroep Kanaalstraat/Damstraat bijvoorbeeld. Binnenkort zal dit proces afgerond worden en wordt de visie aan de wethouder aangeboden.

Daarnaast is gesproken over het fietsen in de wijk: gebrek aan stallingsplekken, fietscultuur, fietsgedrag. De wijkraad zal met de betreffende ambtenaar van gedachten wisselen en ook zijn er plannen om de wijk hierover te raadplegen, om te horen welke ideeën er leven in de wijk zelf.

De bouwplannen voor de Croeselaan/Beurskwartier/Westplein zijn nog besproken, en de gevolgen hiervan voor de omwonenden. Er staat nogal wat hoogbouw op het programma en niet iedereen is daar blij mee. Op een commissievergadering zal de wijkraad acte de présence geven.

Ook het nieuwe horecakader is nog even aan de orde geweest. Het wordt bijna afgerond. De wijkraad is benieuwd hoe de inbreng van de wijkraad daar een plek in gekregen heeft!