Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 9 april 2019

Op de wijkraadvergadering van 9 april zijn veel onderwerpen besproken.

Ten eerste de Buurtvisie Kanaalstraat. Frans Werter, die aan de wieg van de buurtvisie heeft gestaan, vertelde dat de weg nu vrij is om de herinrichting van de Kanaalstraat aan te pakken. Er is een projectleider aangesteld, die in de startblokken staat om met het ontwerpproces aan de slag te gaan. Dat gaat ongeveer een jaar duren. In juni zal er een eerste buurtbijeenkomst zijn. Dan zal besproken worden op welke manier de wensen en eisen uit de buurtvisie naar de praktijk vertaald kunnen worden.

Ten tweede heeft Thijs Binneveld zich voorgesteld. Thijs is de nieuwe gebiedsmanager Veiligheid voor wijk West. Hij heeft een presentatie gegeven over het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Vervolgens heeft de wijkraad hem terdege bijgepraat over onveilige situaties in de wijk.

Tenslotte hebben enkele wijkraadsleden verteld over hun bezoek aan Amsterdam, aan de Javastraat en de Van der Peckstraat. Deze straten zijn vergelijkbaar met Utrecht West. In Amsterdam is door een vasthoudende integrale aanpak een verbetering gerealiseerd. Hopelijk kan Utrecht West daar zijn voordeel mee doen!

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand.

De volgende wijkraadvergadering is op 14 mei 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa; geïnteresseerden zijn van harte welkom!

pdfDenktank Het Wiel v04 - Rondgang Stakeholders.pdf