Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 16 oktober 2018

Veel tijd werd ingeruimd voor een toelichting van de gemeente Utrecht op de NOIZ en overige daklozenopvang. In het kader van een kwaliteitsslag van de gemeente wordt de NOIZ verbouwd. Het voorkómen van dakloosheid staat voor de gemeente voorop, maar als er dan toch van dakloosheid sprake is wil de gemeente een kwaliteitsslag doorvoeren. Die kwaliteitsslag zal te zien zijn in verbouwingen die her en der plaatsvinden, in centrale opvang, en ook in de toegenomen aandacht voor activiteiten en dagbesteding. Elders is namelijk gebleken dat een vast dag- en nachtritme mensen helpt op de weg terug, om uit de dakloosheid te komen.

Daarnaast is nog een aantal dagelijkse onderwerpen besproken. Veel aandacht was er voor de onveilige oversteek voor fietsers, die vanuit de Schepenbuurt over de Cartesiusweg naar West moeten.  Het betreft voornamelijk schoolkinderen, en deze onveiligheid baart de ouders in de Schepenbuurt veel zorgen. Anderhalf jaar geleden is een motie aangenomen door de gemeenteraad om “het garanderen van de veiligheid van deze fietsers” te prioriteren, maar daarna is daar niets meer van vernomen. Afgesproken is de gemeente nog eens aan die motie te herinneren.