Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

pdfUitgangspunten_wijkraad_West_2019.pdf  
pdfLange_Termijnagenda_voorjaar_2019.pdf

Vergadering 19 juli 2019

Op 25 september om 19.30 uur brengt de gemeenteraad een bezoek aan wijk West.
De wijkraad heeft dit bezoek in de vergadering van 9 juli voorbereid.
Het thema van het bezoek van de raad is “De verdichting in de wijk”, en dan toegespitst op de effecten daarvan voor de bewoners.
Er zijn nogal wat bouwontwikkelingen gaande in West: ziekenhuis, Cartesiusdriehoek, Kop van Lombok / Lombokplein, Smakkelaarsveld, Ravellaan tegen het kanaal aan, Merwedekanaalzone, Beurskwartier (start vanaf 2023),  Leeuwenstein = t/o Johan Wagenaarkade, project op de Wagenaarkade, Thomas à Kempis, Daalsedijk, Halve Maan Noord; en nog een gebied in het noorden voor allerlei leisure-activiteiten.
Er komen in totaal 4.000 woningen bij en het aantal inwoners gaat van 30.000 naar 38.000.
De wijkraad heeft een lijst gemaakt van mogelijke effecten voor de bewoners van de wijk, om die te bespreken met de gemeenteraad. De volgende vergadering wordt dit afgerond.

Daarnaast is gesproken over allerlei zaken die in de wijk spelen.
Een goede ontwikkeling is dat er fietswrakken zijn opgeruimd, het verbetert het aanzien van de winkels enorm. Verder is nog gesproken over het magneetvissen (vissen in het kanaal naar metalen), en over het effect van bepaalde ondernemingen op de sfeer in de Kanaalstraat.
De Werkgroep Gedrag is inmiddels uitgebreid met andere bewoners van de wijk; fijn om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand. In augustus vergadert de wijkraad niet.
De volgende wijkraadvergadering is op 10 september 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa; geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Volgende vergaderingen

Vergaderingen vinden plaats elke 2e dinsdag van de maand - Buurthuis Rosa Malakkastraat 6

De volgende data zijn:

  • 18 juni (eenmalig verplaatst! dus niet op de 11e deze keer)
  • 9 juli
  • augustus geen vergadering
  • 10 september
  • 8 oktober
  • 12 november
  • 10 december 2019