Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 11 september 2018

Na een lange en zonnige zomer was de wijkraad op 11 september weer voor het eerst bijeen.

Er heeft een wisseling van bestuursleden plaatsgevonden. Jaap Visser is na 6 jaar noeste arbeid voor de wijkraad teruggetreden als voorzitter/secretaris/penningmeester. Hij blijft wel actief lid van de wijkraad. Er waren lovende woorden en veel bloemen als dank, ook namens de gemeente. Het bestuur is nu voltallig, met als voorzitter Jurjen Lerou, als secretaris Gijs Bannink, en als penningmeester Sander Berg. Zij waren voorheen ook al actief in de wijk en willen dat via de wijkraad verder vormgeven.

Hoofdonderwerp op 11 september was de inrichting van de Kanaalstraat/Damstraat. Winkelmanager Peter van Gool schetste hoe hij de situatie aantrof toen hij een jaar geleden bij de winkeliersvereniging in dienst trad en hoe hij problemen wil gaan aanpakken. Hij benadrukte het belang van adviezen en suggesties van de wijkraad. Daarnaast is er gesproken over de voortgang van lopende trajecten, zoals de huisvesting van de basisscholen in West, de toekomstige inrichting en positie van de wijkraad, en verkeerstechnische aanpassingen zoals op de PHL-laan.

Een ander belangrijk thema was de westelijke stadsboulevard. Er is van gedachten gewisseld over ideeën van Het Wiel, om automobilisten, die van de ene wijk naar de andere willen gaan, zoveel mogelijk te weren uit de binnenstad maar via de wegen rond de stad te leiden. Op die manier zou ook de westelijke stadsboulevard ontlast kunnen worden.

De volgende vergadering van Wijkraad West staat gepland voor dinsdag 16 oktober, 20.00 uur, buurthuis Rosa. De vergaderingen zijn openbaar dus van harte welkom!