Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 16 mei 2017

Er gebeurt veel in West!

De wijkraad had op 16 mei dan ook een volle agenda. Ten eerste is uitgebreid gesproken over de parkeerproblemen, met name in Spinozaplantsoen en omgeving. Er lijken mogelijkheden te zijn voor bewoners om te parkeren bij DE, en wijkraad en wijkbureau zijn daarover met DE in gesprek gegaan. De leiding van DE wil niet dat het parkeren door hun medewerkers zorgt voor overlast in de wijk; hopelijk komen daar concrete verbeteringen uit. Er zijn al wat ideeën over tafel gegaan. In september wordt het overleg voortgezet en de wijkraad zal die bijeenkomst terdege voorbereiden.

Andere punten die aan de orde kwamen zijn de stadsboulevard en het Lombokplein. De plannen van de gemeente voor het Lombokplein hebben allerlei gevolgen voor het idee van een stadsboulevard. Feit blijft dat er enorm veel verkeersbewegingen zijn in Wijk West, zeker nu er geen rechtstreekse afslag van de A2 is maar al het verkeer van en naar de A2 via een slinger door de wijk heen geleid wordt. Vanuit verschillende wijken is daar reactie op gekomen en er wordt actief over meegedacht om daar verandering in aan te brengen.

Vervolgens is de wijkraad bijgepraat over de plannen met Welgelegen, waar woningen ontwikkeld worden, en ook over het rondje Stadseiland: een rondje dat loopt tussen Oog in Al aan de noordkant en Ballast Nedam in Nieuwegein aan de zuidkant. De gemeente wil daar een mooi rondje van maken om te lopen, te fietsen, of te verblijven. Het idee is om bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen veel burgers te betrekken, en aan de wijkraad is gevraagd suggesties voor die aanpak te doen. Het project moet een voorbeeld worden van burgerparticipatie.

Tot slot is gesproken over de herinrichting van het Cremerpark. De hondenbezitters die het park gebruiken om hun hond uit te laten voelen zich gepasseerd en zullen actie ondernemen. Zij hebben hun zorgen met de wijkraad gedeeld, en de wijkraad heeft toegezegd hen waar mogelijk te willen steunen.