Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 14 november 2017

Op 14 november 2017 was de wijkwethouder aanwezig, Lot van Hooijdonk. Veel kwesties die de wijkraad ter harte gaan, zijn met haar besproken. Neem bijvoorbeeld het verdwijnen van een korte afslag naar de A2 in zuidelijke richting, waardoor er veel extra verkeer door de wijk is gaan rijden. Ook wordt er nog eens een warm pleidooi gehouden voor het alternatief van de bewoners: Het Fris Alternatief.

De wijkraad heeft gepleit voor meer ruimte voor de Utrechtse automobilist. Bewoners kunnen hun eigen stad nauwelijks meer in en uit, overal staat het verkeer vast. En zoek je dan je toevlucht tot het OV dan blijkt de bushalte verdwenen of verplaatst te zijn. Je kent je eigen stad niet meer terug, is de klacht.

De wethouder herkent de problemen en geeft aan dat het het college hoopt met een pakket van maatregelen, zoals stoplichten die op elkaar reageren, sensoren in de straat etc. etc., de verkeersstromen beter te kunnen managen.

Het Cereolterrein is besproken. De villa op het terrein is een dependance geworden van de Dominicus-school, daar gaan nu 100 kinderen naar school. Maar er zijn plannen om dat uit te breiden: dan komen er 400 kinderen naartoe. Met dat fietspad vlak langs de buitenspeelplaats lijkt dat de omwonenden geen goed idee. De wijkraad heeft gepleit voor meer aandacht voor veiligheid.

Ter vergadering bleek dat de zorgen bekend zijn en dat de gemeente de locatiekeuze nog eens gaat heroverwegen.

Het te hard rijden op de Vleutenseweg is ook genoemd als punt van zorg.

Lot van Hooijdonk vertelde dat binnen het gemeentelijk apparaat bekeken wordt welke wegen in de stad extra cameratoezicht nodig hebben. De wijkraad zal daar de volgende vergadering suggesties voor verzamelen.

Gesproken is over het omzetten van panden naar hotel, of van leegstaande winkelpanden naar appartementen. De wethouder denkt dat ontwikkeling van meer online aankopen zich ook in deze wijk doet gelden, je komt er niet onderuit. Op sommige plekken probeert de gemeente winkels te creëren, zodat ze elkaar versterken, en waar dat niet lukt zal de gemeente de transformatie naar wonen toestaan.

De horeca in de wijk is besproken. De wijkraad heeft gepleit voor meer goede horeca (i.p.v. afhaal), voor meer leuke kleine restaurantjes in de wijk.

Een ander groot agendapunt was het ouderenwerk van Me'kaar. Corrie Mulder heeft daarover het nodige verteld. Me'kaar organiseert allerlei activiteiten voor ouderen in West: het Maatjesproject, de Pleisterplaats, Samen West. Wie informatie wil kan altijd binnenlopen bij Buurthuis Rosa en een van de medewerkers aanklampen. Van harte welkom!

Tot slot is er allerlei informatie uitgewisseld over leuke evenementen in de wijk, en zijn de vergaderdata voor de komende periode vastgesteld: 12 december, 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 5 juni, 11 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.