Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 8 januari 2018

De vorige keer werd hier al geschreven over de eerste ervaringen met de app Nextdoor, en gezien de vele mogelijkheden om met buurtbewoners in gesprek te gaan heeft de wijkraad op 8 januari 2019 besloten om hiermee door te gaan. De komende tijd zal de wijkraad verschillende onderwerpen op Nextdoor aan de orde stellen.

Ook de taken en verantwoordelijkheden van de wijkraad zijn uitgebreid besproken. Er zijn verschillende voorbeelden genoemd waarbij de wijkraad getoond heeft een ware verbinding te zijn tussen de wijkbewoners en de gemeente, en de wijkraad wil dit, samen met andere wijkraden, uitdragen richting gemeente.

Andere onderwerpen op 8 januari waren de warmtetransportleidingen van Eneco, die op twee plaatsen in de wijk vervangen moeten worden. De projectleider heeft verteld hoe een en ander in zijn werk gaat en waar men met vragen terecht kan.

Alle informatie is te vinden op:

www.eneco.nl/cremerstraat utrecht (met e-mail adres cremerstraatutrecht@eneco.com) en

www.eneco.nl/vleutenseweg (met e-mail adres vleutenseweg@eneco.com).

Tot slot is ook het project Wijkconnectors gepresenteerd. De wijkraad is geïnformeerd over het doel van het project: doordat jongeren uit hetzelfde milieu –  de wijkconnectors – contact aangaan met overlastjongeren, laagdrempelig, zal de leefbaarheid in de wijk verbeteren; anderzijds biedt het project ook nieuw arbeidsperspectief voor deze wijkconnectors, die vaak zelf in het jongerenwerk aan de slag willen. Als wijkconnectors krijgen ze trainingen in die richting, waardoor overstap naar het jongerenwerk makkelijker wordt.

De volgende wijkraadvergadering is op 12 februari 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa; geïnteresseerden zijn van harte welkom.