Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 10 April 2018

Om een duidelijk plan te hebben voor aanpak van de wijk wordt door de gemeente een wijkactieprogramma gemaakt. Dat programma is gebaseerd op de zgn. wijkambities, een document dat door de gemeente wordt geschreven voor 4 jaar.

De wijkambities liepen van 2014 tot 2018 dus er komt een nieuwe ronde aan.

Wat moet er in de wijk gebeuren, welke zaken zijn belangrijk om aan te pakken?

Het wijkbureau heeft thema’s verzameld maar wil daarnaast meer naar buurten kijken, en uitzoeken op welke buurten er meer inzet gepleegd moet gaan worden. Informatie daarover wil het wijkbureau o.a. bij de wijkraad ophalen.

Het wijkbureau hecht eraan om bovendien draagkracht te vinden bij de bewoners van de wijk.  Alleen op die manier kan het wijkactieprogramma / de wijkambities een product worden dat wordt gedragen in de wijk. Maar hoe bespreek je dit soort thema’s met bewoners? Er zijn veel mogelijkheden. In de vergadering van 10 april heeft de wijkraad allerlei suggesties aangedragen.

Voor wat betreft hun eigen rol vindt de wijkraad het belangrijk om vooral te focussen op de sociale kant, het ontmoeten, verbindingen leggen tussen mensen, sociale samenhang. Daar worden in een kleine werkgroep samen met het wijkbureau nadere afspraken voor gemaakt.