Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 11 november 2018

De projectleider van project Lombokplein was op de vergadering aanwezig. Zij heeft een heldere toelichting gegeven op de plannen voor Lombokplein en Graadt van Roggenweg. De westkant van het station wordt onderdeel van het centrum van de stad. De Graadt van Roggenweg zal óm het NHhotel heen gelegd worden in 2x 1 rijstroken, 1 de stad in en 1 de stad uit. Daardoor ontstaat ruimte om het water terug te brengen, de bebouwing aan de Leidseweg te herstellen, en om bebouwing toe te voegen op kop Lombok plus een park. De Leidse Rijn zal bevaarbaar gemaakt worden richting Binnenstad.
De eerste schop gaat in 2021 de grond in, dan wordt als eerste het verleggen van de Graadt van Roggenweg aangepakt. Het betekent uiteraard de nodige bouwoverlast voor de wijk maar het resultaat is het waard.

Bij de dagelijkse onderwerpen kwam de onveilige oversteek voor fietsers van Schepenbuurt over Cartesiusweg opnieuw aan de orde. De wijkraad is hierover met de wijkwethouder in gesprek gegaan, en in gezamenlijkheid zijn er oplossingen bedacht voor de korte termijn, en voor de lange termijn. Voor de korte termijn zal er een betonnen afscheiding geplaatst worden; voor de lange termijn wordt dit meegenomen in de inrichting van de stadsboulevard.
Een ander punt van zorg is de verdeling van basisscholen en leerlingen in de wijk. Dat is besproken met ambtenaren. Het blijkt dat de gemeente deze verdeling overlaat aan de marktwerking van leerlingaantallen. De wijkraad overweegt nu om rechtstreeks met schooldirecteuren hierover in gesprek te gaan.
Tot slot zijn de fietswrakken besproken, die op allerlei plekken in de wijk de trottoirs bezet houden. Wijkraadsleden hebben met het wijkbureau een schouw gehouden en foto’s gemaakt. Een toelichting volgt de volgende vergadering.

De volgende wijkraadvergadering is op 11 december 2018, 20.00 uur, buurthuis Rosa.