Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 16 januari 2018

Veel aandacht was er deze avond voor de Buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat, een visie die o.l.v. Frans Werter samen met allerlei betrokkenen tot stand is gekomen. Er is waardering voor de wijze waarop dat proces is ingezet, maar er zijn ook zorgen, met name vanwege het idee om het verkeer in de Javastraat een andere richting op te laten rijden dan in de andere zijstraten. Bewoners van de Javastraat vrezen dat het een vast rondje gaat worden voor het verkeer, en dat er een toename zal zijn van verkeer in de straat. De Javastraat leent zich daar niet voor. Daar zal dus een andere oplossing voor gezocht moeten worden, vinden zij.

Verder is gesproken over de actie van Ben van Diest om park Overtuin te behouden als groene plek voor de wijk, en ook over de aanvraag voor een hotel in de Laan van Nieuw Guinea. Enkele wijkraadsleden hebben zich in die kwestie verdiept omdat het geen geschikte locatie is en veel omwonenden er grote bezwaren tegen hebben.

Tot slot is er nogmaals gewezen op de vele gevaarlijke verkeerssituaties in de wijk en is er een dringend pleidooi gehouden richting gemeentebestuur om daar actie op te ondernemen.

De volgende wijkraadvergadering is op 13 februari.