Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

pdfUitgangspunten_wijkraad_West_2019.pdf  
pdfLange_Termijnagenda_voorjaar_2019.pdf

Vergadering 10 december 2019

Belangrijk agendapunt op deze vergadering was de toekomst van het Westplein.
Ontwikkelgroep Lombok Centraal gaf een presentatie van hun visie, met name gericht op het terugbrengen van het autoverkeer in de binnenstad. Zij hebben hun ideeën daarover toegelicht.
De wijkraad gaf aan die ideeën te steunen en heeft nog wat suggesties meegegeven.

Het tweede belangrijke agendapunt was de toekomst van de wijkraad.
In de notitie Samen De Stad Maken heeft het college uitgelegd hoe zij de bewonersparticipatie zien. Dat is niet d.m.v. de wijkraden. Wel worden bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan een wijkplatform, met een andere rol en een ander budget dan wijkraden.
De meeste leden van Wijkraad West willen hun inzet voor de wijk graag continueren in het wijkplatform. Deze avond was de laatste vergadering als wijkraad. Er werden warme woorden van dank en waardering uitgesproken en cadeautjes overhandigd, waarmee de geschiedenis van Wijkraad West tot een einde is gekomen.

Op naar bewonersparticipatie via het Wijkplatform!

Volgende vergaderingen

Vergaderingen vinden plaats elke 2e dinsdag van de maand - Buurthuis Rosa Malakkastraat 6

De volgende data zijn:

  • 18 juni (eenmalig verplaatst! dus niet op de 11e deze keer)
  • 9 juli
  • augustus geen vergadering
  • 10 september
  • 8 oktober
  • 12 november
  • 10 december 2019