Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 12 februari 2019

De wijkraad heeft al meermalen enquêtes uitgezet via Nextdoor, en dat bevalt goed. Natuurlijk kun je op die manier niet iederéén bereiken, maar wel heel veel wijkbewoners, en het werkt makkelijk en snel.

Op 12 februari heeft de wijkraad zich gebogen over de thema’s die de komende tijd aan de orde moeten komen. Iedereen heeft ideeën aangedragen.  Het is natuurlijk niet zo dat alle wensen vervuld kunnen worden. Ook heeft de gemeente niet overal budget voor. Maar het blijft handig om de punten te verzamelen en te zien wat je ermee kunt. Een wijkraadslid weet vaak beter dan andere wijkbewoners hoe je de gemeente kunt bereiken en welke mogelijkheden er zijn. Een wijkraadslid kan dat zelf doen of andere wijkbewoners hierover informeren. Die informatie- en adviesrol is een van de rollen van een wijkraad; zo zijn er meer.

De volgende keer zal dit nader worden uitgediept. Uiteindelijk moet er een wijkraadplan voor 2019 uit voortkomen.

Tot slot nog een klein succesje van de wijkraad: de Smiley die de wijkraad heeft kunnen aanschaffen, zal binnenkort op de Vleutenseweg geplaatst worden!

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand.

De volgende wijkraadvergadering is op 12 maart 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa; geïnteresseerden zijn van harte welkom!