Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

pdfUitgangspunten_wijkraad_West_2019.pdf  
pdfLange_Termijnagenda_voorjaar_2019.pdf

Vergadering 8 oktober 2019

Het bureau XTNT was uitgenodigd om de wijkraad te informeren over de resultaten van het onderzoek, dat zij voor de gemeente hebben uitgevoerd naar de beleving van de verkeersveiligheid in de wijk.

Een gespecialiseerd psycholoog legde een en ander uit over gedrag van mensen in het verkeer en de factoren die daar invloed op hebben, zoals inrichting van de straat.

Het onderzoeksbureau heeft op verschillende locaties in de wijk verkeersdeelnemers geïnterviewd: door alle geïnterviewden werden dezelfde drie plekken als verkeersonveilig benoemd, nl. de kruising Kanaalstraat / Damstraat, de Everhard Meijsterlaan, en de Cartesiusweg. De wijkraad kon dit slechts beamen en heeft de roep om een veilige oversteekplek op de Cartesiusweg nog eens extra beklemtoond.

De gemeente zal de resultaten van dit onderzoek gebruiken bij de aanpak van de verkeersproblemen. De betreffende ambtenaren waren ook op de vergadering aanwezig, en hebben van de wijkraadsleden een schat aan tips en suggesties meegekregen.

Een ander belangrijk onderwerp dat aan de orde kwam was “ondermijning”. Bij ondermijning is sprake van een verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Die samenleving van de onderwereld zou de samenleving van de bovenwereld kunnen gaan ondermijnen. Het probleem wordt steeds meer zichtbaar, en de gemeente zoekt naar mogelijkheden om dit aan te pakken, te voorkomen, en terug te dringen. De gemeente werkt daarin samen met politie, OM en belastingdienst.

Ook voor dit onderwerp was de betrokken ambtenaar aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

De toekomst van de wijkraden komt de volgende keer uitgebreid aan de orde. Dan heeft de gemeenteraad besluiten genomen en is duidelijk of er inderdaad wijkplatforms in de wijken gaan komen of niet.

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand. De volgende wijkraadvergadering is op        12 november 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa; geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Volgende vergaderingen

Vergaderingen vinden plaats elke 2e dinsdag van de maand - Buurthuis Rosa Malakkastraat 6

De volgende data zijn:

  • 18 juni (eenmalig verplaatst! dus niet op de 11e deze keer)
  • 9 juli
  • augustus geen vergadering
  • 10 september
  • 8 oktober
  • 12 november
  • 10 december 2019