Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

pdfUitgangspunten_wijkraad_West_2019.pdf  
pdfLange_Termijnagenda_voorjaar_2019.pdf

Vergadering 14 mei 2019

Op 14 mei was Paul de Brabander bij de wijkraad op bezoek. Paul beheert muziekstudio’s in het CAB-gebouw, in de Cartesiusdriehoek, muziekstudio’s waar de (muzikale) wieg van veel beroemdheden heeft gestaan. Denk bijvoorbeeld aan Kensington, en Blaudzun. Ook is Paul een van de oprichters van NUtrecht, een stichting die kwetsbare jongeren helpt bij hun ontwikkeling.

Paul heeft de wijkraad bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingsplannen voor het CAB-gebouw en de omgeving. Er komen daar heel veel woningen waardoor dat gebied sterk zal veranderen, en Paul vreest voor het voortbestaan van zijn muziekstudio’s en zijn stichting. Wat zij doen is erg belangrijk voor de stad, en de wijkraad wil graag met Paul meedenken over een manier om alles in goede banen te leiden.

Een andere gast was een studente van Bestuurs- en organisatiewetenschappen die een scriptie gaat schrijven over de veiligheid in Lombok, met name gericht op de verhouding tussen burger en gemeente. Zij gaat een groot aantal wijkraadsleden interviewen en ook bewoners van de wijk.

Die veiligheid is wel een issue in deze wijk. Een aantal wijkraadsleden heeft een bezoek gebracht aan Amsterdam om daar inspiratie op te doen, en heeft daar belangrijke tips en suggesties meegekregen. Zij hopen die te kunnen inbrengen bij het project herinrichting Kanaalstraat.

Tot slot kwam een vrolijker onderwerp aan de orde: het rondje Stadseiland. De gemeente wil langs Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal een rondje maken, een route langs het water, om mensen de gelegenheid te geven te genieten van de buitenruimte. Je kunt dan 11 km lang wandelen, hardlopen, skaten, fietsen. Er moeten langs de route nog wat knelpunten opgelost worden om het rondje compleet te maken, en het wijkbureau heeft de wijkraad daarover bijgepraat. Al met al belooft het echt iets moois te worden!

De wijkraad vergadert elke 2e dinsdag van de maand.

De volgende wijkraadvergadering is echter niet op 11 juni maar op 18 juni 2019, 20.00 tot 22.00 uur, buurthuis Rosa; geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Volgende vergaderingen

Vergaderingen vinden plaats elke 2e dinsdag van de maand - Buurthuis Rosa Malakkastraat 6

De volgende data zijn:

  • 18 juni (eenmalig verplaatst! dus niet op de 11e deze keer)
  • 9 juli
  • augustus geen vergadering
  • 10 september
  • 8 oktober
  • 12 november
  • 10 december 2019