Wijkraad West bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk West en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van burgemester en wethouders van Utrecht.

Wijk West is een dynamische wijk met vele gezichten. In de raad zien we deze diversiteit graag terug om de wijk zo breed mogelijk te vertegenwoordigen. Heb je ideeën, ben je een betrokken inwoner/ondernemer en geïnteresseerd in het wel en wee van wijk West?

Kom dan gerust eens langs op één van de wijkvergaderingen en maak persoonlijk kennis met wijkraad West.

Vergadering 5 juni 2018

Hoofdonderwerp van de vergadering van 5 juni was het Hommelbos. Hoewel bij velen onbekend is dit bos een heel bijzonder bos. Het is gelegen naast het 24 Oktoberplein, het is vele eeuwen oud en erg waardevol, ook vanwege de
bijzondere flora en fauna. Buurtbewoners maken zich echter grote zorgen, want bij elk bouwplan of project wordt er een stukje van het Hommelbos afgesnoept. De wijkraad heeft steun toegezegd bij pogingen om dit stukje bos te beschermen.

Van veel andere onderwerpen die spelen in de wijk is de actuele stand van zaken besproken. Volgende wijkraadvergadering vindt plaats op dinsdag 11 september, met als een van de belangrijkste onderwerpen de aanleg van de westelijke stadsboulevard. En tot die tijd gaan we genieten van een lange en zonnige zomer!!